"-Älgjakt är en organiserad form av jakt på älg för att kontrollera och begränsa älgpopulationens tillväxt. Om älgstammar blir för stora leder de till stora skogsskador och ökade antal trafikolyckor." (Källa:Wikipedia)

Nedan visas den kommande gemensamma jakten. Information om individuell jakt delas via SuperText

2021
5.-7. nov
10.-12. des
Vad
Allhelgonajakt
Luciajakt