top of page

"-Älgjakt är en organiserad form av jakt på älg för att kontrollera och begränsa älgpopulationens tillväxt. Om älgstammar blir för stora leder de till stora skogsskador och ökade antal trafikolyckor." (Källa:Wikipedia)

Nedan visas den kommande gemensamma jakten. Information om individuell jakt delas via SuperText

2023
2 sep
oct
nov
dec
Vad
Arbetsdag & ordinarie stämma 
Jaktveckan
Allhelgonajakt
Luciajakt
bottom of page